top of page
Scen med ljus och backline på konsertlokalen.

Konsert/Prodrep

Sittande publik:  max 100 personer 

Stående publik: max 150 personer 

ingen minimigräns 

Hos oss kan ni skapa en lyckad konsert, festival eller live stream. Sockerbruket är utrustad med ljud-och ljus som är anpassad till både större och mindre produktioner. Vid behov finns möjligheten att, via Musikutveckling i Göteborg AB, hyra in ytterligare teknik. Se mera om det tekniska utbudet under fliken "teknik". Vi skräddarsyr lösningar anpassade till kundens behov och budget.

Via oss är det även möjligt att hyra personal , vakter , ljud & ljus tekniker och video/bild dokumentation. 

Vad man behöver ta via lokalen:

Lokalhyra, teknik, städ & vakter 


Vad ni kan fixa själva:

personal, mixerbord & tekniker

Övrig använding:

-Produktionsrep

-Konsert

-Dans

-Teater


För mer info kontakta oss!

bottom of page