top of page

FAQ vanliga frågor

Vad gäller med serveringspersonal? 

Serveringspersonal ingår i 5 timmar till middagen när ni tar mat via oss. Personalen börjar 30 min innan era gäster anländer och arbetar till 30 min efter att middagen & dansgolvet är redo. Ev. övertid kan tillkomma beroende på ert upplägg. När middagen är över hyr ni vår barpersonal fram till att er fest är slut. Vi serverar då er egna dryck. Barpersonalen arbetar 30 min efter att er tillställning har slutat. Personal: 560kr inkl. moms / tim

Hur många får man vara i lokalen?

Vi kan ta emot upp till 104 personer med runda bord, 130 personer med långbord och 150 personer på mingel.

När får man tillgång till lokalen?

Ni får tillträde till lokalen kl 12.00 samma dag till kl 12.00 dagen efter. Det är möjligt att lägga till s.k. "extra dag" och då får ni tilltärde till lokalen dagen innan kl 15.00. Ert firande får hålla på till kl 01.45. Då skall musiken stängas av och lokalen skall vara larmad och låst senast kl 02.15.

Hur länge får festen pågå?

Till kl. 01.45. Då ska musiken vara avstängd och kl. 02.15 skall lokalen

blivit släckt, låst, larmat och att alla har lämnat lokalen.  Sluttid för tillställningen under vardagar skiljer sig från helgdagar. För info kontakta oss.

Får jag ha med mig egen dryck?

Man får ta med sig egen dryck på alla alternativen

Gäller på slutna/privata tillställningar.

bottom of page